O CZASOPIŚMIE

Idea nowego pisma lingwistycznego o nazwie „Forum Lingwistyczne” zrodziła się Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Publikujemy teksty z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, a zatem nie stawiamy autorom ani ograniczeń tematycznych, ani metodologicznych. Językiem publikacji jest język polski oraz języki kongresowe.
 
Nadesłane teksty zamieszczane są w czterech działach:
  • STUDIA: tu publikujemy artykuły naukowe prezentujące autorskie spojrzenie na problem językowy lub językoznawczy, analizy faktów językowych bądź kulturowych dokonywane z perspektywy lingwistycznej, syntezy dokonań w różnych subdyscyplinach językoznawstwa, itp.
  • POLEMIKI: to miejsce na recenzje najnowszych i dawniejszych, lecz ważkich, prac językoznawczych lub takich, które wpłynęły lub mogą wpłynąć na kierunki badań lingwistycznych.
  • ARCHIWALIA: w tym dziale chcemy przypominać artykuły, które ukazały się kilkanaście, czy może nawet kilkadziesiąt lat temu i które, mimo że ważne i interesujące, zostały nieco zapomniane lub też są trudno dostępne. Aby zwiększyć kręgi czytelnicze, do tego działu przyjmujemy teksty w językach kongresowych (angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski).
  • VARIA: tutaj zamieszczamy teksty, które odnoszą się do wszelkich problemów współczesnego językoznawstwa: przypominają ważne postaci i szkoły językoznawcze; rejestrują i komentują wydarzenia życia naukowego, przedstawiają nowe projekty i kierunki dydaktyki uniwersyteckiej, itp.
 
Zapraszamy do współpracy Wszystkich, którzy zechcieliby opublikować swoje dokonania bądź przemyślenia naukowe lub wziąć udział w dyskusji na temat koncepcji językoznawczego kształcenia uniwersyteckiego.