REDAKCJA

Redaktor naczelna – Magdalena Pastuch

Zastępca redaktor naczelnej – Mirosława Siuciak

Sekretarz naukowa redakcji – Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Komitet Redakcyjny

Aleksandra Janowska
Iwona Loewe
Karolina Lisczyk-Kubina
Jacek Warchala

Redaktorzy językowi

Ewa Ulitzka (język polski)
Katarzyna Gaweł (język angielski)