REDAKCJA

Redaktor naczelna – Magdalena Pastuch

Zastępca redaktor naczelnej – Mirosława Siuciak

Sekretarz naukowa redakcji – Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Komitet Redakcyjny

Aleksandra Janowska
Iwona Loewe
Karolina Lisczyk
Jacek Warchala

Redaktorzy językowi

Ewa Ulitzka,  Beata Kiszka (język polski)
Adam Palka, Ryszard Wylecioł (język angielski)