Terminy

„Forum Lingwistyczne” jest rocznikiem. Teksty do numeru, który ukaże się w danym roku kalendarzowym należy przesłać na adres: forumlingwistyczne@us.edu.pl do końca listopada roku poprzedzającego w postaci pliku w formacie doc., rtf. lub pdf.

Recenzje przesłane zostaną Autorom na wskazany adres mailowy do końca marca.