Zasady recenzenckie

Recenzja jest obustronnie anonimowa.

Objętość recenzji nie powinna przekraczać 2000 znaków wraz ze spacjami, przy czym przy formułowaniu opinii prosimy o uwzględnienie następujących kryteriów:
  1. wartość naukowa poruszanych kwestii,
  2. wartość poznawcza tekstu,
  3. kompozycja (spójność i logika wywodu),
  4. wykorzystanie istniejącej literatury przedmiotu.
Jeśli artykuł jest kierowany do publikacji pod warunkiem dokonania zmian, prosimy o ich określenie.
Decyzję co do publikacji należy określić, wykorzystując poniższe sformułowania:
  1. artykuł nadaje się do publikacji w przedstawionej formie,
  2. artykuł  nadaje się do publikacji po dokonaniu zmian sugerowanych przez recenzenta,
  3. poprawiona wersja artykułu musi być skierowana do akceptacji recenzenta,
  4. artykuł nie nadaje się do publikacji.
Recenzenci mają maksymalnie 30 dni na zrecenzowanie tekstu od dnia jego wysłania z Redakcji. Otrzymują honorarium liczone zgodnie ze stawkami za arkusz obowiązującymi w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego w czasie publikacji tekstu.