lista recenzentów

Recenzenci rocznika 2016

1. Jolanta Bujak-Lechowicz
2. Irena Jaros
3. Dorota Kozaryn
4. Ewa Malinowska
5. Jolanta Nocoń
6. Paweł Nowak
7. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

8. Anna Wojciechowska

 

 

Recenzenci rocznika 2015

1. Magdalena Hawrysz
2. Alina Kępińska
3. Tomasz Lisowski
4. Piotr Łabuda
5. Paweł Nowak
6. Agnieszka Słoboda
7. Jolanta Szarlej
8. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

 

 

Recenzenci rocznika 2014

1. Barbara Bogołębska
2. Anna Dąbrowska
3. Małgorzata Karwatowska
4. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
5. Paweł Nowak
6. Radosław Pawelec
7. Agnieszka Słoboda
8. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz
9. Ewa Teodrowicz-Hellman
10. Kamilla Termińska
11. Piotr Żmigrodzki