Dla redaktora

Odpowiedzialność Redaktora

1) Redaktor odpowiada za decyzję dotyczącą wyboru artykułów do publikacji spośród tekstów nadesłanych do czasopisma.

2) Dokonując wyboru, Redaktor nie może kierować się względami rasy, płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego, obywatelstwa czy też filozofii politycznej Autora.

3) Jedynymi kryteriami wyboru tekstów do publikacji będą: 
– wartość nadesłanego tekstu dla rozwoju dziedziny i jego zgodność z zakresem tematycznym czasopisma
– oryginalność nadesłanego tekstu
– walory językowe nadesłanego tekstu
– klarowność wywodu 
– zgodność ze wszystkimi przepisami prawa dotyczącymi zniesławienia, naruszenia prawa autorskiego oraz popełnienia plagiatu.

Polityka prywatności

Do chwili przyjęcia artykułu do publikacji, Redaktor ani żaden z członków zespołu redakcyjnego nie ujawni żadnych informacji dotyczących nadesłanego tekstu osobom trzecim za wyjątkiem:
– Autora/Współautora tekstu
– Recenzentów
– Członków zespołu redakcyjnego
– Wydawcy
– Redaktorów wydawniczych, korektorów, operatorów składu komputerowego, biorących udział w przygotowaniu numeru do publikacji.

Naruszenie zasady poufności i konflikt interesów

(W celu określenia możliwości wystąpienia sprzeczności interesów, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka PLoS)

Niepublikowany, oryginalny materiał badawczy nadesłany do Redakcji nie będzie nigdy wykorzystywany przez Redaktora lub inną osobę mającą do tego materiału dostęp przed jego publikacją (lista osób przestawiona jest w dziale „Polityka prywantości” niniejszego dokumentu) dla własnych celów badawczych bez wyraźnej pisemnej zgody Autora.

Powyższe zasady powstały w oparciu o następujący kodeks: Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors http://publicationethics.org/resources/code-conduct.